Skip to main content
Medikamenter: Fentanyl

Tilbage til oversigten over emner for ambulancebehandleren

Om præparatet Fentanyl

Kategori N
Indikation Stærke smerter ved:
 • AKS patienter
 • Traumepatienter med GCS 15
Kontraindikation
 • GCS under 15
 • Børn under 10 år eller under 30 kg
 • Respirationsfrekvens < 10/min
 • Patienter der tidligere i det akutte forløb har modtaget smertebehandling af f.ek.s. læge eller sygeplejerske
 • Abdominalsmerter uden at kontakte en lægebil
 • Allergi overfor Fentanyl
 • Forhøjet ICP
 • Kranie traume
Bivirkning
 • Respirationsdepression
 • Blodtryksfald
 • Små pupiller
 • Bradykardi
 • Kvalme
 • Opkastninger
 • Svimmelhed
 • Anafylaksi
Virkemåde Virker på kroppens opiatreceptorer, primært μ-receptorer. Blockerer derfor for smertesignalet til hjernen
Styrke 50 μg/ml - 2 ml per ampul
Dosis 0,25 μg/kg I.V. til maksimalt 2,0 μg/kg I.V.
 • Dosering skal tilpasses alder, vægt, almen tilstand, sygdom, medicinforbrug
 • Der må maksimalt indgives halvdelen af maks-dosis i 1. indgift, maksimalt 100 kg.
Administrationsvej I.V.
Administrationsmåde Gives kun langsomt intravenøst (Hurtig injektion øger risikoen for bivirkninger)
Forventet effekt
 • Ca. 4-5 minutter efter indgivet I.V.
 • Virkningen varer ca. 30 minutter ved enkelt indgift af 100 ug I.V.
Må dosis gentages?
 • Efter 5 minutter
 • Der må maksimalt gives 2,0 μg/kg I.V., derefter skal der kontaktes en lægebil
Halveringstid 6 timer
Særlig opmærksom Alder, vægt, almen tilstand, sygdom, medicinering
Andet
 • Behandleren, der eventuelt overtager patienten, skal informeres om at tælle patientens respiration samt at have ventilationsudstyr klar
 • Der skal spørges til en VAS score inden indgift for at kunne dokumentere om indgivelse har gjort en forskel
 • Der skal altid være naloxon til stede når fentanyl anvendes
 • Der skal altid være ventilationsudstryr til stede
 • Falder RF til lig eller < 8 skal der gives naloxon IV
 • Patienten skal informeres om at han/hun ikke må køre bil eller betjene maskiner i 24 timer efter indgift
 • Ved ældre og svækkede startes med lav dosis og videre dosering sker ved vurdering af effekten af første dosis
 • Hos patienter med dårlig lungefunktion skal man være meget forsigtig med doseringen
Referencer - e-learning

 Referencer

 • Fentanyl og nalaxon, behandleruddannelse. Malene Schou Nielsson Læge, Ph.d. Anæstesiafdelingen, ASS/underviser på ambulancebehandleruddannelsen SOSU Nord
 • https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3265 
 • Farmakologi, Inge Olsen, 2007, udgave 3
Bliv forberedt på redderklar.dk

Vil du være redder eller ambulancebehandler?

Drømmer du ligesom mange andre om at blive en del af fællesskabet af reddere der hver dag passer på Danmark i de gule ambulancer, og som takler alle former for situationer – akutte som fredelige – så er Redderklar noget for dig.

Hør fra reddere og elever der blev optaget, og lær af deres erfaringer. Se interviews, spørg redderne, trænerne og eksperterne.

Læs mere på redderklar.dk

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.