Skip to main content
Depolarisering og repolarisering

Hjertesygdomme udgør en betydelig sundhedsrisiko, og det er afgørende at have en dybdegående forståelse af hjertets elektriske aktivitet for at kunne levere den bedst mulige patientpleje. På denne side vil vi udforske processen med depolarisering og repolarisering i hjertet, som er centrale begreber i forbindelse med diagnose og behandling af hjertesygdomme.

Tilbage til oversigten over emner for ambulancebehandleren

Den elektriske impuls

Ved hver elektrisk impuls, udfører et sundt hjertet det, der kaldes en depolarisering.

Depolarisering, en mindskelse af det elektriske potentiale over en biologisk membran“, forklaringen kommer her:

For at forstå hvordan hjerteceller depolariserer og repolariserer, skal man helt ind og kigge på selve celleniveauet, og hvordan der skabes spændinger mellem indersiden af en celle i forhold til ydersiden.

Der findes ioner inde i cellen og uden for cellen, men koncentrationen af disse er ikke ens, og dette skaber spændinger. Dette er heldigvis ikke noget, du behøver at forstå til fulde.

Du skal dog vide, at koncentrationen af ioner automatisk forsøger at udligne sig selv, og dermed skabe en ligelig fordeling af ioner, men samtidigt har kroppen nogle funktioner (pumper) der modarbejder den naturlige ligevægt, ved at flytte ioner (kalium, natrium, chlorid og calcium) over cellens membran.

Dette gør, at cellen naturligt altid er negativt ladet, men denne forskel i koncentration af natrium, kalium, chorid og calcium skaber på et tidspunkt en elektrisk spændingsforskel, der irriterer cellen så meget, at cellens spændingsforskel ændres øjeblikkeligt, og der skabes en stor indadrettet elektrisk aktivitet, der producerer en depolarisering og efterfølgende en repolarisering til cellens normale koncentration (kaldet aktionspotentialet).

Gap-Junction

En måde celler kommunikerer på.

Hjertetsmuskelceller adskiller sig markant fra andre muskelceller i kroppen ved, at alle hjertemuskelcellerne er indbyrdes forbundne med såkaldt gap-junctions, hvorigennem elektrisk membranaktivitet, aktionspotentialer, forplanter sig fra en celle til den næste.

Dette er årsagen til, at alle hjertemuskelceller trækker sig sammen ved hvert hjerteslag; hjertets sammentrækning er “alt eller intet”. Gap-junctions er en celleopbygning, hvor der er forbindelse mellem to celler, sådan at den elektriske aktivitet kan springer fra den ene celle til den anden.

Typer af celler i hjertet

  • Pacemaker celler (Der hvor det elektriske signal udspringer i et normalt hjerte)
  • Elektrisk ledende celler (Lange tynde celler der er lynhurtige til at sende elektriske signaler videre. Hjertets hurtigste elektriske bane følger disse celler, og er derfor den mest optimale måde at depolarisere, da disse er hurtigst)
  • Myokardiale celler (Den største masse af hjertet består af disse celler, idet det er dem der kontraherer hjertet, den såkaldte hjertemuskulatur)
Beskrivelse af billedet
Referencer - e-learning

 Referencer

  • Malcolm S. Thaler, The only EKG book you’ll ever need, 2007, Lippincott Williams & Wilkins, 5. udgave, kapitel 1, side 7-27
  • John R. Hampton, EKG – Let at se, Munksgaard, 2016, udgave 3, kapitel 1, side 21-50
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_junction
  • Hjertesygdomme, Poul Anders Hansen; Præhospital leder Region Nordjylland /Overlæge/underviser på behandleruddannelse SOSU Nord


Videre til næste afsnit: Sinusrytme: P-tak, QRS-kompleks, T-tak o.l.

Bliv forberedt på redderklar.dk

Vil du være redder eller ambulancebehandler?

Drømmer du ligesom mange andre om at blive en del af fællesskabet af reddere der hver dag passer på Danmark i de gule ambulancer, og som takler alle former for situationer – akutte som fredelige – så er Redderklar noget for dig.

Hør fra reddere og elever der blev optaget, og lær af deres erfaringer. Se interviews, spørg redderne, trænerne og eksperterne.

Læs mere på redderklar.dk

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.