Skip to main content
De elektriske afledninger

Tilbage til oversigten over emner for ambulancebehandleren

Placering af ekstremitetsafledninger

Som vi har set i en tidligere lektion, består den normale sinus-rytme af en P-tak, et QRS-kompleks og en T-tak. Kigger man på et 12-punkts EKG, svarer dette til afledning II, som er den afledning vi som oftest ser, når vi betragter rytmen på scopet på defibrillatoren. Alle afledninger viser hver sin fortolkning af den elektriske aktivitet, og vi går i denne lektion lidt i dybden med, hvordan de forskellige takker ser ud, alt efter hvilken afledning man kigger på, og hvorfor. Billederne nedenfor svarer til 12-punkts EKG af en normal sinus-rytme.

Illustration
Illustration


Husk

 • De elektroder der har gennemsnitsstrømmen bevægende hovedsageligt imod sig, vil på EKG’et vise et overvejende positivt resultat (og derfor en positiv P-tak). Dette er I, II, III, aVF, V1, v2, v3, v4, v5 og v6.
 • De elektroder der har gennemsnitsstrømmen bevægende væk fra sig, vil på EKG’et vise et overvejende negativt resultat
 • aVR-afledningen sidder fx højt i højre side, og da gennemsnitsstrømmen bevæger sig fra højre mod venstre, og fra top til bund, har aVR gennemsnitsstrømmen bevægende væk fra sig, og viser derfor et overvejende negativt resultat
 • VL har både gennemsnitsstrømmen bevægende væk fra sig og imod sig, og viser derfor et bifasisk resultat

 


Hvad sker der rent fysiologisk i hjertet under sinus-rytmen?

P-takken

Når den atrielle depolarisering sættes i gang fra sinus-knuden, depolariserer den højre atrium først og lige efter den venstre. Gennemsnitsstrømmen bevæger sig altså fra højre mod venstre.

P-takken under sinusrytmen

Idet atrierne er forholdsvis små i forhold til resten af hjertet og i forhold til ventriklerne, generer p-takken kun en mindre mængde aktivitet og giver dermed kun et mindre udslag på EKG’et i forhold til fx. ventriklerne (QRS).

QRS-komplekset

QRS-komplekset “starter” gennemsnitsstrømmen fra AV-knuden. Når strømmen forlader AV-knuden forsætter den langs septum. Septums depolarisering er den første del af QRS-komplekset, Q-takken.

Når septum depolariserer bevæger gennemsnitsstrømmen sig meget kort fra venstre mod højre (i stedet for højre mod venstre), hvilket giver et modsat udslag, og på det normale QRS-kompleks en negativ Q-tak.
 

Illustration
Illustration


Herefter depolariseres resten af ventriklerne, hvor impulsen bevæger sig langt overvejende ned langs septum og ud i hver side af ventriklerne, via pukinjefibrene ud i alle dele af ventriklerne. Dette udgør resten af QRS-komplekset.

For QRS-komplekset i den normale sinus-rytme, ser man altså først depolariseringen i septum fra venstre mod højre (Q-tak), dertil depolariseres ventriklerne, og idet venstre side er langt større end højre side, bevæger gennemsnitsstrømmen sig fra højre mod venstre, og der skabes derfor en overvejende positiv R-tak, og til sidst kommer S-takken, hvor gennemsnitsstrømmen bevæger sig opad gennem pukinjefibrene. Alt dette sker næsten samtidigt.

T-takken

T-takken repræsenterer ventriklernes repolarisering. Repolariseringen begynder som regel ved det punkt hjertet har været depolariseret sidst, og herfra bevæger den sig bagud i den modsatte retning.

Repolariseringen af hjertet påvirkes let af udfrakommende faktorer (hormonale, neurologiske, pludselige stød, slag eller lign), og derfor kan udseendet af T-takken variere meget, men den er som udgangspunkt positiv i de fleste afledninger, og er som regel positiv i de afledninger der er positive, samt negative i de afledninger der er negative.


Udtrykket i 12 afledninger

I

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: Den elektriske impuls bevæger sig udelukkende imod afledning I, både horisontalt og vertikalt, og P-takken er derfor positiv.
 • Ventriklerne: Den elektriske impuls bevæger sig hovedsageligt imod afledning I, bortset fra ved septums depolarisering (hvor den bevæger sig modsat, derfor negativ Q-tak), og det vertikale stykke ved septum og ned til bunden af hjertet. Bemærk at amplituden (højden) af QRS-komplekset er mindre ved afledning I end ved afledning II, idet impulsen bevæger sig en anelse mere væk fra I end II.

II

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: Den elektriske impuls bevæger sig udelukkende imod afledning II, både horisontalt og vertikalt, og P-takken er derfor positiv.
 • Ventriklerne: Den elektriske impuls bevæger sig hovedsageligt imod afledning II, og afledningen er derfor positiv. Der findes ingen negativ Q-tak, da den elektriske impuls der bevæger sig i modsat retning, samme sted udligner hvad der ville have været Q-takken.

III

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: Den elektriske impuls bevæger sig langt hen af vejen imod afledning III. Den bevæger sig væk fra III i venstre atrium, men bevæger sig ligeledes tilbage til AV-knuden da det kun er muligt for impulsen at løbe fra atrierne til ventriklerne gennem AV-knuden ved et sundt hjerte.
 • Ventriklerne: Den elektriske impuls bevæger sig vertikalt ned af septum, som giver et positivt resultat. Her deler impulsen sig til hver ventrikel. Der ses ingen Q-tak, idet impulsen i septum fra venstre mod højre bidrager til et positivt QRS, i stedet for en negativ Q-tak. Gennemsnittet af den elektriske impuls er overvejende positiv, og QRS-komplekset er derfor positivt.

aVR

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: aVR måler højt i højre side af hjertet, og idet impulsen bevæger sig fra højre mod venstre og fra top til bund, bevæger impulsen sig væk fra afledningen, og den er derfor udelukkende negativ i P-takken.
 • Ventriklerne: Q-takken i aVR afledningen er positiv, mens resten af negativ. Hovedsageligt bevæger impulsen sig væk fra aVR, og den er derfor overvejende negativ, men Q-takken er positiv, idet impulsen bevæger sig fra venstre mod højre, som er imod afledningen.

aVL

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: Den elektriske impuls er en anelse negativ, hvilket skyldes, at aVL måler højt i venstre side af atrierne. Den elektriske impuls bevæger sig fra toppen af atrierne til bunden.
 • Ventriklerne: Gennemsnittet af den elektriske impuls er tæt på tilsvarende hinanden, hvilket giver et bifasisk resultat. Impulsen bevæger sig altså i næsten samme grad imod afledningen. som den bevæger sig væk fra afledningen.

aVF

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: Den elektriske impuls bevæger sig i atrierne vertikalt imod aVF, og samtidigt en anelse horisontalt imod aVF.
 • Ventriklerne: I ventriklerne bevæger impulsen sig vertikalt og horisontalt imod aVF, og QRS-komplekset er derfor positivt. Q-takken der er et udtryk for den septale depolarisering (fra venstre mod højre) er imod afledningen, og der ses derfor ingen Q-tak, da denne blot bidrager til en forstærket positiv R-tak.

V6

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: P-takken er positiv da den elektriske impuls kun bevæger sig hen imod V6.
 • Ventriklerne: Q-takken er negativ, da septums depolarisering bevæger sig væk fra V6, resten af QRS-komplekset er positivt, da impulsen bevæger sig hen imod afledningen.

V5

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: P-takken er positiv, da impulsen hovedsageligt bevæger sig hen imod V5.
 • Ventriklerne: QRS-komplekset i V6 er positivt, da den hovedsageligt bevæger sig imod V5. Q-takken er stadig negativ, da septums depolarisering bevæger sig væk fra V5.

V4

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: P-takken er positiv da impulsen bevæger sig imod V4. Bemærk at P-takken på dette EKG er den højeste amplitude, da V4’s placering næsten er i forlængelse af gennemsnitsstrømmen i atrierne, når den bevæger sig fra sinus-knuden til AV-knuden.
 • Ventriklerne: QRS-komplekset er næsten udelukkende positivt, da impulsen bevæger sig imod V4. Bemærk at der kun er en meget lille Q-tak (hvis nogen overhovedet). Dette er et udtryk for, at gennemsnitsstrømmen under septums depolarisering, bevæger sig næsten lige så meget imod som væk fra V4 (grundet V4’s sydlige placering samt en begyndende depolarisering af venstre ventrikel, hvor venstre grenbundt bevæger sig henover ventriklen i højde med septums depolarisering).

V3

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: P-takken i V3 er hovedsagligt positiv, da impulsen bevæger sig imod V3.
 • Ventriklerne: QRS-komplekset i V3 er positiv, da impulsen primært bevæger sig imod afledning. Bemærk at der ingen Q-tak er. Overvej hvorfor.

V2

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: P-takken i V2 er hovedsagligt positiv, da impulsen bevæger sig imod afledningen (Fra toppen af ventriklerne til bund samt fra højre side af atrierne til AV-knuden i midten).
 • Ventriklerne: QRS-komplekset i V2 er bifasisk – det er altså først positivt og derefter negativt. Depolariseringen af septum giver et positivt resultat i V2, da impulsen i septum bevæger sig fra venstre mod højre, som i dette tilfælde er imod afledningen. Derudover er resten af komplekset negativt, da impulsen bevæger sig væk fra afledningen.

V1

Illustration
Atrierne
Illustration
Ventriklerne

 

 • Atrierne: V1 er primært positiv da impulsen hovedsagligt bevæger sig imod afledningen. Muligvis ikke meget i den horisontale retning, men den vertikale retning har udelukkende positiv indflydelse på P-takken.
 • Ventriklerne: Da V1 ligger endnu mere mod højre side end V2, ses der nogenlunde samme resultat som i V2, blot en anelse forstærket.

V-afledningerne samlet

Illustration
Referencer - e-learning

 Referencer

 • Malcolm S. Thaler, The only EKG book you’ll ever need, 2007, Lippincott Williams & Wilkins, 5. udgave, kapitel 2, side 28-53
 • John R. Hampton, EKG – Let at se, Munksgaard, 2016, udgave 3, kapitel 3, side 59-79


Videre til næste afsnit: Arytmier

Bliv forberedt på redderklar.dk

Vil du være redder eller ambulancebehandler?

Drømmer du ligesom mange andre om at blive en del af fællesskabet af reddere der hver dag passer på Danmark i de gule ambulancer, og som takler alle former for situationer – akutte som fredelige – så er Redderklar noget for dig.

Hør fra reddere og elever der blev optaget, og lær af deres erfaringer. Se interviews, spørg redderne, trænerne og eksperterne.

Læs mere på redderklar.dk

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.