Event Medical Serivces ApS

Site name

Nitrolingual®

Nitrolingual®

Nitrolingual®

Nitrolingual-spray

Glyceryltrinitrat    (C01DA02)

Bruges i forbindelse med behandling af blodprop i hjertet i fagterm kaldet akut myokardieinfarkt (AMI) eller akut koronart syndrom (AKS). Alternativt kan det også bruges ved akut væske i lungerne ved at sænke blodtrykket.

 Kategori C
 Indikation Symptomer forenelig med AKS + Tydeligt lungeødem med systolisk BT over 120 som formodes udløst af hjertesygdom
 Kontraindikation - Systolisk BT under 90, eller blodtryk under 120 ved mistanke om lungeødem
- Pericardial tamponade
- Indtaget viagra
 Bivirkning Hypotension, ansigtsrødmen, hovedpine og svimmelhed
 Virkemåde Optages omgående fra slimhinden. Karudvidende hurtigtvirkende, udvider vener og arterier og aflaster hjertet. Øger ilttilførsel til hjertet
 Dosis 1 pust af 0,4 mg
 Administrationsvej Sublingualt
 Administrationsmåde Skal sprayes under tungen for at begrænse inhalationen til slimhinden bedst muligt
 Forventet effekt Øjeblikkeligt, 30-60 sekunder. Aftager inden for 10-30 minutter
 Halveringstid 1-3 minutter
 Må dosis gentages Ja, hver 5. minut
 Særlig opmærksom - Ved mistanke om højtryks lungeødem bør læge kontaktes

Sundhedsfagligt personale
 • Ambulancebehandler
 • Paramediciner
 • Sygeplejerske
 • Læge


Kilder
 • Hjertesygdomme, Poul Anders Hansen; Præhospital leder Region Nordjylland/Overlæge.
 • Farmakologi, Inge Olsen, 2007, udgave 3.
 • https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/246

Producent

Nitrolingual®

Tags

Medicin