Event Medical Serivces ApS

Site name

Naloxon

Naloxon

Naloxon

Nalaxon    (V03AB15)

Anvendelse

Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger.

 Kategori N
 Indikation Bevidstløse med respirationsdepression efter mistanke om opiatoverdosering, med respirationsfrekvens 8/min
Ved respirationsfrekvens på 10/min støtteventileres og der ændres til kørsel 1
 Kontraindikation Respirationsfrekvens over 8/min
 Bivirkning Ingen
 Virkemåde Ophæver alle opiatets virkning da det er en opiatantagonist. Det binder sig stærkt til opiatfølsomme receptorsteder og fortrænger derved fentanyl/morfins effekt
 Dosis 0,2 – 0,4 mg
 Styrke 0,4 mg/ml
Der er 1 ml per ampul.
 Administrationsvej I.V.
 Administrationsmåde Ved patienter med kroniske smerter bør man overveje at titrere langsomt, mhb. på at undgå smertegennembrud.
 Forventet effekt ca. 1-2 minutter efter indgivet I.V.
 Halveringstid 6 timer
 Må dosis gentages Ja. Hvis der ikke ses bedring af respirationsfrekvens og bevidsthedsniveau, må der mistænkes anden årsag til tilstand.
 Særlig opmærksom Nej
 Andet Ved manglende I.V. adgang kan der overvejes intranasal eller intramuskulær medicinadministration.

Sundhedsfagligt personale
 • Ambulancebehandler
 • Paramediciner
 • Sygeplejerske
 • Læge


Kilder
 • Forgiftning, medicin og rusmidler, behandleruddannelse. Malene Schou Nielsson Læge, Ph.d. Anæstesiafdelingen, ASS.
 • Farmakologi, Inge Olsen, 2007, udgave 3.
 • https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4343

Producent

B. Braun Medical
B. Braun Medical

Tags

Medicin