Event Medical Serivces ApS

Site name

Glukagon

Glukagon

Glukagon

Glukagon     (H04AA01)

Anvendelse

 Kategori H
 Indikation

Hypoglykæmiske reaktioner, herunder insulintilfælde og afbrydelse af insulinkoma

 Kontraindikation  Kendt allergi overfor glukagen
 Under 2 år
 Bivirkning  Kvalme og opkasninger kan give aspiration
 Angina pectoris ved hjertesyge personer
 Hypoglykæmi
 Virkemåde Frigiver leverens glykogendepoter
 Styrke 1 glas, 1 mg.
 Dosis Børn 2-8 år (25 kg): 0,5 mg intramuskulært
 Voksne (8+ år): 1,0 mg intramuskulært
 Administrationsmåde I.M. Engangsdosis injektion i lårmusklen
 Forventet effekt Efter 5-15 minutter
 Halveringstid 10 min
 Må dosis gentages Efter 10-15 min.
(Men da leverens glykogendepoter er blevet frigivet fra den tidligere dosis, har dette sjældent nogen effekt)

Sundhedsfagligt personale
 • Ambulancebehandler
 • Paramediciner
 • Sygeplejerske
 • Læge


Kilder
 • Diabetes Mellitus, behandleruddannelse 2016, Læge Line Overholt Nielsen.
 • Farmakologi, Inge Olsen, 2007, udgave 3.
 • https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/1450