Skip to main content
Forsikring og registrering

Hos Event Medical Services er en af vores kerneværdier "ordentlighed", og derfor har vi kontinuerligt fokus på ordnede forhold i virksomheden.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Alle virksomheder og foreninger som tilbyder præhospital behandling skal jf. sundhedsloven være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Profesionelle aktører indenfor det præhospitale er registreret i Sundhedsvæsenets Organisationsregister, som normalt kaldes "SOR". Følger man reglerne skal alle arrangementer, hvor der er, eller hvor der kræves et præhospitalt beredskab, være registreret i SOR-registeret.

Med Event Medical Services som leverandør sørger vi for, at jeres arrangement er behørigt registreret.

SOR-ID: 1135841000016003

Forsikring

Der skal være styr på de forsikringsmæssige forhold og særligt, når man som virksomhed har ansvaret for patienters sikkerhed og velbefindende. I tæt samarbejde med Topdanmark Forsikring A/S er Event Medical Services ApS behørigt forsikret.

Hos Topdanmark Forsikring Erhverv er vi dækket med ansvar, køretøjer, materiel og behandling.

Aftalenr.: 9635 826 867

Udrykningstilladelse

Udrykningskøretøjer som f.eks. ambulancer, akutbil o.l. skal være registreret og godkendte under Færdselsstyrelsen.

Event Medical Serives Aps er godkendt af Færdselsstyrelsen til udrykningskøretøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 154 af 25. februar 2009 med senere ændringer om udrykningskørsel.

Sagsnr.: TS2120103-00789

SINE-Radiokommunikation

Radiokommunikation er et essentielt værktøj for enhver ambulancetjeneste. Derfor er Event Medical Services også tilsluttet SINE (Sikkerhedsnet), som er Danmarks radionet til beredskabskommunikation.

SINE anvendes således af politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Radionettet anvendes desuden af private aktører, der løser samfundsmæssige opgaver for beredskabsmyndighederne.

Læs mere om SINE radionet

Journalnr.: 2021-075929

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.