Skip to main content
Bliv nødbehandler

Hvad enten du skal øge dine muligheder for at arbejde præhospitalt eller blot ønsker at blive bedre i din daglige funktion med en bred og optimeret præhospital viden, er vores nødbehandlerkursus noget for dig.

Pris for kurset: 9.950 kr. (Prisen er eksklusiv moms, dog er privatpersoner fritaget for moms grundet kursets karakter jf. SKAT)

Hold øje med vores hjemmeside eller følg os på sociale medier for at få besked om den næste dato for nødbehandlerkurset.

Hvorfor du skal deltage på nødbehandlerkurset

Hvorfor deltage på nødbehandlerkurset?

Nødbehandlerkurset består af teori, praktiske øvelser og scenariobaseret træning som faciliteres af vores erfarne instruktører. Nødbehandlerkurset er udviklet til dem, som vil kunne tage skridtet fra førstehjælp til akut behandling.

Vores nødbehandlerkursus vil f.eks. være en solid overbygning til HAT (Håndtering Af Tilskadekommende) o.l. avancerede førstehjælpskurser. Kurset har et certificeret indhold, og vi følger godkendte guidelines fra flere anerkendte organisationer.

Se forudsætninger for deltagelse på kurset

Læs mere om indholdet på nødbehandlerkurset

Hvad lærer man på kurset?

Indholdet af nødbehandlerkurset er sammensat ud fra reel præhospital erfaring. Præhospital indsats har igennem rigtigt mange år alene været forbeholdt ambulancetjenester. Dette har haft stor betydning for den faglige standard omkring førstehjælp.

F.eks. har de fleste brandmænd kun adgang til en overbygning kaldet HAT (håndtering af tilskadekommende), som primært er udvidet førstehjælp og assistance til ambulancen frem for egentlige behandlingskompetencer. Ser vi på f.eks. London, er civile aktører med præhospital træning og uddannelse en anerkendt og anvendt ressource, når ambulancerne responderer på alarmopkald.

Nødbehandlerkursuset tager afsæt i reel praktisk erfaring fra præhospitale og akutte interhospitale situationer. En vigtig faktor for indholdet i vores uddannelser er at sætte kursisten i stand til – på egen hånd – at indlede behandling ud fra en aktionsdiagnose på baggrund af viden om klinisk vurdering af medicinske- og traumepatienter, behandlingsretningslinjer, medicin instrukser og systematisk patient tilgang.

Læs mere om kursets indhold

På nødbehandlerkurset får du specialiseret undervisning

Specialiserede undervisere

Kvalitet i undervisning er vigtigt! En instruktør hos Event Medical Services skal ikke alene være god til at formidle, men i høj grad også være en erfaren specialist indenfor dennes respektive ekspertise område. Derfor vil du på vores nødbehandlerkursus blive undervist af en fagstab bestående af anæstesisygeplejersker, paramedicinere og ambulancebehandlere.

På vores kursus har vi fokus på nærværende instruktører. Der skal være en ratio mellem instruktør/kursist, som gør det muligt, at man kan fordybe sig og opnå et solidt teoretisk og praktisk kendskab til den præhospitale værktøjskasse.

På nødbehandlerkurset bruger vi avanceret og moderne simulationsudstyr

Avanceret simulationsudstyr

Hos Event Medical Services råder vi over avanceret og moderne simulationsudstyr. Vi indfører fra første dag princippet om kvalitet frem for kvantitet. Vil man levere en professionel præhospital indsats, bliver man også nød til at vide, hvor ens eget kompetenceniveau ligger. Derfor bliver man hverdag undervist på vores simulationsenheder, og du kan dagligt følge med i din personlige udvikling.

Vores simulationsudstyr giver detaljeret feedback, som vores instruktører målrettet kan anvende til at hjælpe dig. Vi kan med denne metode målbart udvikle dine reelle kompetencer.

Læs mere om behandling- og akutudstyret på kurset

Udtalelse fra tidligere kursist på nødbehandlerkurset

Udtalelse fra tidligere kursist

Super lærerigt og relevant kursus, med yderst kompetent instruktører. Kurset indeholdt flere elementer der siden er blevet implementeret i undervisningen af politibetjente ved Københavns Vestegns Politi.

Kan kun give mine varmeste anbefalinger til andre der ønsker et kursus, hvor fagligheden rækker ud over almindelig førstehjælp. 


- Kenneth (Politibetjent hos Københavns Vestegns Politi)
Ofte stillede spørgsmål om nødbehandlerkurset

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse vores mest stillede spørgsmål om nødbehandlerkurset.

Hvor bliver kurset afholdt?

Kurset bliver afholdt på vores station i Køge.

Kan alle deltage på kurset?

Ja, præhospital uddannelse bør ikke kun være forbeholdt ambulancetjenesterne, og derfor er alle velkommen på vores nødbehandlerkursus. Vi har selvfølgelig nogle guidelines og forventninger til den enkelte kursist. Kurset er åbent for såvel privatpersoner som firmaer og er godkendt som Civil Uddannelse (CU) hos bl.a. Politiet, Forsvaret og Hjemmeværnet. Ligeledes er nødbehandlerkurset forhåndsgodkendt hos kompetencefonde hos større virksomheder.

Hvad er et kompetencebevis?

Hos Event Medical Services uddanner vi mange forskellige faggrupper. Nogle kommer f.eks. fra Politiet, Forsvaret, Falck, lufthavne, samarittjenester, sundhedsfaglige beredskabsservices samt den private sikkerhedsbranche etc. Dette sikrer en gennemsigtighed for en tilknyttet korpslæge, som skal forestå en lægelig delegation. For hvert værktøj vi lærer dig at anvende, får du et såkaldt kompetencebevis - dette sikrer, at en korpslæge bedre kan bedømme hvilken undervisning, hvilke retningslinjer og hvilke instruktører, som har forestået undervisningen.

Giver deltagelse på kurset automatisk en lægelig delegation?

Nej, deltagelse på nødbehandlerkurset giver ikke en lægelig delegation til de værktøjer, man lærer at anvende på kurset. Det er op til hver enkelt kursist at lave aftale med en autoriseret læge og via denne få en delegation. (Se evt. kompetencebeviser)

Får man et godkendt førstehjælpsbevis?

Ja, Event Medical Services er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd via FSFI og ved gennemførelse af nødbehandlerkurset modtager man et særligt førstehjælpsbevis for funktionsuddannelsen "Førstehjælpere med særligt ansvar". Førstehjælpsbeviset bliver registreret i den elektroniske database hos Dansk Førstehjælpsråd og er gyldigt i 36 måneder. Som kursist får man også udleveret fysiske førstehjælpsbeviser, som kan fremvises overfor instruktører i andre organisationer.

Kan man få tilskud fra kompetencefonde?

Event Medical Services er godkendt uddannelsesleverandør hos flere større virksomheder og kompetencefonde. Kontakt os i dag og så hjælper vi dig med papirarbejdet. Event Medical er godkendt som civil uddannelsesleverandør for både Forsvaret og Hjemmeværnet. Kontakt os for flere informationer.

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.