Skip to main content
Bedriftværn

Det er et lovkrav for visse virksomheder at have et virksomhedsberedskab (tidligere kaldet bedriftværn). Event Medical Services kan stille med et virksomhedsberedskab, der imødekommer jeres specifikke behov og krav.

Kontakt os i dag og hør mere om jeres muligheder.

 

 

Øg sikkerheden på jeres arbejsplads med et bedriftværn

Vi sørger for jeres sikkerhed

Et bedriftværn med et præhospitalt beredskab kan være et krav for virksomheder, der opererer på større byggepladser, er involveret i projekter som opførelsen af broer og tunneler eller driver kritisk infrastruktur. I disse situationer er risikoen for ulykker og skader ofte større, og det er derfor vigtigt at have et beredskab på plads for at kunne håndtere akutte situationer hurtigt og effektivt.

Ønsker I en standby ambulance, en fast sygeplejeklinik på arbejdspladsen eller noget helt tredje? Uanset jeres ønske for et sundhedsfagligt beredskab, kan Event Medical Services hjælpe.

Kontakt Event Medical Services i dag og hør mere om jeres muligheder for et virksomhedsberedskab med præhospitalt beredskab.

Sundhedsfagligt tilsyn

Hvem kan blive pålagt at oprette et bedriftværn?

Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune kan pålægge følgende at oprette et bedriftværn:

  1. Offentlige myndigheder og offentlige eller private virksomheder og institutioner, der under krise eller krig er af væsentlig betydning for samfundets fortsatte funktion (...)
  2. Offentlige eller private virksomheder, hvor der opbevares, anvendes eller fremstilles faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer og andre stoffer, der i forbindelse med brand eller anden skade kan medføre en væsentlig risiko for personer, ejendom eller miljøet (...)
  3. Offentlige eller private virksomheder, som på grund af deres produktion eller oplags størrelse kan udgøre en risiko for omgivelserne, og som er beliggende i tæt bebyggede områder med blandet boligbebyggelse og industri (...)


Læs hele bekendtgørelsen om bedriftværn her

Der er mange muligheder med et virksomhedsberedskab, f.eks. en fast sygeplejeklinik

Beredskab til jeres behov

Event Medical Services kan oprette et skræddersyet beredskab til jeres virksomheds eller projekts behov, f.eks. til mine- eller ammunitionsrydning.

Udover avanceret førstehjælp og akut håndtering af situationer med behov for præhospitalt beredskab, kan vores onsite medic eller skadeklinik tilbyde professionel sundhedsfaglig behandling.

Vi kan også tilbyde uddannelse i førstehjælp og sikkerhed til jeres medarbejdere, så I er rustet til at håndtere ulykker og nødsituationer. Samlet set kan et virksomhedsberedskab med en fast sygeplejeklinik skabe en sikker og tryg arbejdsplads med fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Kontakt os i dag for at høre mere om jeres muligheder for et skræddersyet beredskab.

Få et tilbud på privat ambulancekørsel hos Event Medical Services

Få tilbud på bedriftværn

Vores hovedformål, som leverandør af virksomhedsberedskab, er at sikre, at vores kunder og patienter føler sig trygge og tilfredse med den service, vi tilbyder. Vi fokuserer på at skræddersy løsninger, der nøjagtigt imødekommer jeres ønsker og behov, og vi kombinerer vores ekspertise og erfaring inden for sundhedsområdet for at sikre den højest mulige standard for vores service.

Vi lytter altid til vores kunder og stræber efter at opnå en høj tilfredshed.

Kontakt os i dag

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.